Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Admin za Tue May 10, 2011 8:59 am

Zdravím,

Toto téma je o tom že jako Robin Hronek mám v rámci své kontaktérské činnosti velmi podivné nápady. Jelikož je toto téma v oddělení Biblický pohled na Albedor, znamená to že se na to podíváme podle Bible.

Jistě všichni známe biblický příběh o Noemovi. Noe postavil archu kvůli potopě světa a dostal k tomu od Boha přesné pokyny. V Bibli tento příběh najdeme v 1. Mojžíšově (Genesis) v kapitolách 6.7,8 a 9. Nás newjvíce budou zajímat tyto pasáže:

- 1 MO 6:13-22

13  I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.
14  Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou.
15  A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket.
16  Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro.
17  Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne.
18  S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů.
19  A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou.
20  Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě.
21  Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm."
22  Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.

Tady máme přesné pokyny ke stavbě archy a důvod proč se má postavit.

1 MO 7:1-4 můžeme vynechat protože tam jsou akorát pokyny jak do ní nastoupit a co vše s sebou vzít.

1 MO 7:5

5  Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.

1 MO 6:9

9  Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.

Doklad o tom že tomu lidé nevěnovali pozornost se mi zatím nepodařilo najít, ale bylo to tak, nicméně na tomto příběhu je vidět že zdánlivě nesmyslné počínání má svůj smysl.

V mém případě se nejedná o stavbu lodi na kopci, ale třeba to že na vše vymýšlím projekty, nebo chci aby mne ženy nosily na zádech apod.. Celé moje kontaktérství ať je čímkoli je lidmi bráno jako stavba té archy.

Myslím že by to bylo další zajímavé téma k diskusi.

R.H.


Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  ? za Tue May 10, 2011 11:42 am

Admin napsal:Celé moje kontaktérství ať je čímkoli je lidmi bráno jako stavba té archy.

myslím, že lidé vůbec žádnou archu nevidí, protože to co smolíš na web jí ani trošku nepřipomíná

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Admin za Tue May 10, 2011 12:43 pm

Zdravím,

To je možné i když jsem zapomněl napsat že spojitost mezi noemovou archou a tím co smolím na web , je symbolická a obrazná. Znamená to konkrétně že přesně plním pokyny někoho kdo je nademnou.

Genesis 7:5  Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.

V případě Noema to bylo tak, jak to vidíme v tomto verši, že Noe udšělal vše juak mu Bůh řekl. Místo Noema si tam můžeme dát mne a místo Boha Albedsořany, resp. Boha který poslal anděwly aby mi řekli co dšlat a jak to dšlat ( Albedořani - Andělé, potažmo Bůh). Nebo by to šlo také vysvětlit že dšlám přesně zo, co mi říká vyšší moc.

V tom je ta podobnost s tou archou.

Další věc která je podobná je, že to lidi nezajímá a ignorují to ke své zkáze. V Noemově případě tomu tak bylo , protože Země byla zkažená a Bůh litoval že udšlal člověka (1 MO 6:5-7). To platí hlavně dneska, kdy lidé milují peníze a sami sebe více než boha (2. Timoteovi 3:1-5 a MATOUŠ 24:4-14). Z Matoušova evangelia a kapitoly 24 nás vedle dopisu apoštola Pavla Timozteovi bude nejvíc zajímat toto: MAT. 24:12  a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  ? za Tue May 10, 2011 4:58 pm

Admin napsal:Místo Noema si tam můžeme dát mne a místo Boha Albedsořany, resp. Boha který poslal anděwly aby mi řekli co dšlat a jak to dšlat ( Albedořani - Andělé, potažmo Bůh). Nebo by to šlo také vysvětlit že dšlám přesně zo, co mi říká vyšší moc.


no uvidíme co z toho vzejde za ovoce

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Admin za Tue May 10, 2011 5:50 pm

Zdravím,

Ano, to uvidíme, i když tohkle jsi v hospodě neříkal. Tam jsi říkal že jsem si popletl čas a proto to nefunguje.

Myslím si ale že jsem si čas nespletl, protože věci které se dějí nasvědčují tomu, že jsem si čas nespletl. Je sice pravda že takových lidí jako jsem já je mnoho, zejména, je-li napsáno:

MATOUŠ 24:10-13

10  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11  povstanou lživí proroci a mnohé svedou
12  a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Doufejme že nejsem jedním z těch lživých proroků které mnohé svedou, ale i tak by se mi něco mohlo podařit. Uvidíme jaké ovoce to přinese.

Pokládám za zajímavé sem napsat něco o tom, že přes veškerou dokonalost záchramy mého života se jednu drobnost nepodařilo dát dohromady, a tou je schopnost poznání dobrého či špatného tak jak tomu dle Bible je. Bude to asi tím že na Albedoru neměli zahradu Eden se stromem poznání, nebo něco na ten způsob, takže had nemohl někoho na způsob Adama a Evy přemluvit k tomu aby jedli ovoce ze stromu o kterém věděli že z něj nesmí jíst. V takovém případě až na věčný život, by tato schopnost Albedořsanům chyběla a nebylo by možní u mne tuto schopnost zprovoznit. Dělám tak vlastně co se mi řekne.

Tím pádem se v mém případě třeba ti mí přátelé z Albedoru nechovají přesaně a ve všedm podle písma jen proto, že nejsou vybaveni schopností rozpoznat dobré a špatné a jelikož pomáhat bližním je správné, zachází tato pomoc je-li to nutné do nesprávné úrovně, takže problémy jsou řešeny účinně ale s písdmem to nejde občas dohromady. U mne je to třeba problém si najít partnerku a když chci sex, každá Alobedořasnka mi to poskytne velice kvaloitně, avšak s ohkledem na kautalitu se pomoc omezuje jen na sex.

U jiných lidí by to bylo něco jiného. Většinou vzhledem ke kauzalitě je to ,poskytnutí návodsu, jak něco udělat. V souičasné době je to třeba u mne návod jak mi zajiostit sex ay péči od ženy kvůli tomu, aby mi to nepřekáželo v mé kontaktérské činnosti. Na to je ten Robinhelp a jednoduše se návod na něj což je způsob jak to dšlají ty holky z Albedoru, něco jako:

1. Robinovi kamarádi, najděte mezi sebou a svých známých ženskou která se nám podobná tím, že je to vysoká a krásná ženská.

2. Ta se pozná podle toho že se chová jako my a to tak že Vám a Robinovi ve všem ochotně vyhoví, bude poslouchat co se jí říká a nebude si z toho dělat legraci.

3. Abyste takovou našli, udělejte na to webovou stránku. Ta má obsahovat všechno o Robinovi, požadavkyx na partnerku a nějaký kontakt kam mají zájermkyně psát, nebo vyplnit formulář podsle toho jak to půjde nejlépe technicky udělat nejlépe zadarmo.

4. Udsěšlejte si na to skupinu abyste na web nedávali citlivá data.

5. Kdyby se něco pokazilo a ta ženská Vásd nebo Robina sklamala, hlkededjte dál a držte oslovené ženy v evidenci. Biude se to hodit na rychlou výměnu, nebo zástup-

6. Se vším poradíme a pomůžeme, v čemž Robinu Hronkovi důvěřujeme, že když to bude fungovat, použije to u Vás kdo také nemají štěstí a mnohja dalších. To je další důvod k držení evidence.

Jednoduché že ano?! Já tohle vše co mohu nejlépe udšělat jsem uděšlal tak jak mi bylo řečeno. To co neumím byste měli stejně jako Noe stavěl archu také udšělat tak, jak Vám bylo řečeno.

Osdtatní věci fungují podobně.

Těžší to bude u technických vyxnálezů, kde se něco udělá podle návodu a pak se bude zkoušet hledat chyby a odstraňovat je tak, aby to fungovalo.


R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  ? za Tue May 10, 2011 6:27 pm

Admin napsal:Jednoduché že ano?!

akorát, že to nefunguje v našem prostředí

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Admin za Wed May 11, 2011 9:32 am

Zdravím,

Na prostředí nezáleží. Stačí to vyzkoušet v úzkém kruhu našich přátel,l kterým důvěřujeme natolik že s nimi o tom můžeme mluvit. Veškeré počínání pak stačí předvádět tak že se z toho nadělají videa která se dají třeba na YouTube, nebo se to může vysílat na Ustreamu kde se to také uloží.

Když nic jiného bude s tím spousta legrace.

Prostředí se musí upravit. Úprava má začít teď a má být dokončena v roce 2014.

Tím že se vymlouváš že to nefunguje to zdržuješ a preotivíš se vůli svého pána, kterým je Bůh.

R.H.

Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  ? za Wed May 11, 2011 4:19 pm

Admin napsal:Tím že se vymlouváš že to nefunguje to zdržuješ a protivíš se vůli svého pána, kterým je Bůh.

co když je to naopak ?

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Admin za Thu May 12, 2011 10:30 am

Zdravím,

Není to naopak. To je další zdržovačka. Osobnost a svobodná vůle je moc fajn, abšak jsou v živozě chvíle kdy není na místě. Já mám schopnost rozhodovat se co udělám omezenou na své poslání. Ty a lidé ji nemáš omezenou vůbec nijak, ale pokud nevíš jak co udělat bude dobré dělat to, co se ti ohlkedně věcí kterým nerozumíš, řekne. Tím myslím Boha nebo tady ohledně Albedoru sebe.

To jsme řešili částečně u piva v hospodě.

Navíc k té podobnosti s tím Noem a jeho stavbě Archy zapomínáme že v mém případě jde o symbolickou podobnost v mém počínání které je z poh,edu ostatních lidí podivné až nesmyslné, což u Noema byla stavba lodi na kopci. Jestli ta věc byla viditelná pro všechny lidi, nebo nebyla, o to v tomto přirovnání nejde. Jde o přístup k počínání, které lidi tenkrát viděli, a vztahuji to na sebe.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  ? za Fri May 13, 2011 5:27 am

Admin napsal:Navíc k té podobnosti s tím Noem a jeho stavbě Archy zapomínáme že v mém případě jde o symbolickou podobnost v mém počínání které je z pohledu ostatních lidí podivné až nesmyslné

ale ono vůbec není podivné a nesmyslné, prostě jen hledáš partnerku jako každý

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Admin za Fri May 13, 2011 9:01 am

Zdravím,

Momentálně hledám tu partnerku, kde záležín na tom jak dlouho ten momentální stav bude trvat. Jinak je podivné vše ostatní z pohledu lidí co píšu a říkám o Albedoru za předpokladu že to někdo našel a vidí to. I u toho hledání partnerky nepoužívám obvyklé postupy, protože jsem v situaci kdy jsou newpoužitelné. Už i to je ukázka toho jakým způsobem lze řešit neřešitelné situace, což je část vyšší vyspělosti Albedorské civilizace.

V hospodě u piva jsme navíc takém řešili že s Biblí na tuto záležitost nevystačíme. Pojem obecného dobra a zlas je třeba hledat a vidět v daných psychologických vlastnostech fdabých výchovou. Všechna hlavní náboženství mají jednoho Boha kromě zaniklých kultur nebo nějakých polodivokých kmenů (existují-li).

Jako příklad jsem uvedl vedle Bible Korán, kde máme pro Boha kterému říkáme obvykle Hospodin, Jehova, Jahve (JHVH), jeho synu říkáme Ježíš Kristus proztože se tak jako člověk menoval a hodně zásad je stejných. V Koránu se Bůh jmenuje Alah a Mohamed je jeho prorok. Jaká je podobnost s kristem nevím, ale že to byl také člověk vím určitě. Korán byl napsán v 8. století a hodně vběcí je opsáno z Bible.

V případě výáchodních filosofgií sice nejsou dobré zásdady a láska k bližnímu definovány Bohem, ale tím že naše svědomí by nemělo být obtěškáno špatnými činy protože by to bylo na překážku na cestě k osvícení. Vnitřní klid a soustředěnost včetně rozvoje svých duševních schopností nám pomůže docílit meditace a cvičení Jógy. To jsou hlavní rysy Buddhismu.

Tohle bšechno dohromady může v obecné rovině formpovat dobrého člověka, avšak jako křesťané máme takovéhoto stavu docílit pomocí Bible. Tam máme Boha kterého jediného máme uctívat podle Biblí daných pravidel.

V případě Albedořanů tedy není nulová možnost prokázání jejich existence jen dodržování kauzality buzením dojmu že jsaou produktem mé představivosti nebo že to jsou duchovní bytosti, ale je to také důvod abychom je neuctívali místo Boha. Dnes by to už asi nehrozilo, ale stát by se to mohlo.

Proto schválně není nic konkrétního vidět, s čšímž já nic neudělám protože jednak jsou pozemští lidé sobecští a jednak to ti Albedořaní úmyslně takto dělají.

Proto po vzoru Noema a stavby Archy, lze vše udělat podle jejich návodu který mám za úkol přetlumočit a když na něco sám nestačím, mají i mí pozemští přátelé které to náhodou nějak zajímá udělat vše přesně podle toho návodu.

Pokud něco nefunguje, není to chybou v návodu, ale tím že pozemsaká věda ještě neobjevila nějaký přírodní zákon podle kterého to funguje, ch\ybí nedosažitelná součástka, irčitou osobu je třeba motivovat k určitému chování a přijít nato jak to udělat aby to fungovalo.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  ? za Fri Jan 02, 2015 8:34 am

Admin napsal:Prostředí se musí upravit. Úprava má začít teď a má být dokončena v roce 2014.
R.H.
dokončil jsi co jsi měl uloženo ?

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Admin za Fri Jan 02, 2015 2:04 pm

Zdravím,

Co se týká mé čšinnosti, tak jsem vše dokončil. Vlastní realizace ztávisí na lidech. Vypadá to ale, ře jelikož lidé nic nedělají, takže se vlastně nic nestalo. Nemohu nikoho do ničeho nutit.

Pokračujemeč tedy dál a pokud sledujete toto fórum, zjistíte že aby bylo vše dokonbčeno, pomáhají i jiné civilizace z federace Albedoru. Chybějící témata budou přidána.

Jinak je spousta věcí na Facebooku a Google+ě, jako je PCA Praha, BATRADIS i moje hudba, což vše doporučuji sledovat..

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  ? za Thu Jan 08, 2015 8:01 am

Admin napsal:Proto po vzoru Noema a stavby Archy, lze vše udělat podle jejich návodu který mám za úkol přetlumočit
R.H.
můžeš jej zde napsat v kostce ?

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Admin za Thu Jan 08, 2015 4:26 pm

? napsal:
Admin napsal:Proto po vzoru Noema a stavby Archy, lze vše udělat podle jejich návodu který mám za úkol přetlumočit
R.H.
můžeš jej zde napsat v kostce ?


Zdravím,

V kostce to bohužel asi nepůjde, protože je to velice složití. Věnuji se tomu celý život a jakmile jsešm se dostal k Internetu, byla to první věc, nebo jedna z prvních věcí, kterou jsem tam začal dělat.

V kostce se dá akorát číci, že je poptřeba si vše co píšu o tom Albedoru prostudovat a zkoušet napodobit chování těch lidí, se kterými jsem se tam setkal a mezi kterými mám spoustu přátel. To je už vlastně hotové.

Teď je to ve stádiu, kdy stačí něškomu poradit jak na to a jak by to šlo udělar, k čemuž je třeba vedle sociálních sítí třeba toto fórum. New ale jenom toto téma, ale celé fórum. U něj jde akorát o to najít téma, které je zrovna zajímavé, a pokud tam chybí konkrétní rada, nebo návod, tak se tam stačí zeptat na příslušném místě k dané věci.

Současný návod v kostce tedy zní: Najít si tady na fóru něco, co by Vás zajímalo, nebo si to najít na webu. Když v daném tématickém vlíknu není jasně řečeno, co se tu máme naučit, naúošte dotaz. Jde to i bez registrace, avšak nemáíte možnost být upozorněni na odpověď a nemůžete něškteré věšci se mnou probrat tak, aby to nebylo vidět pomocí soukeromých zpráv.

U sociálních sítí jde o to samé, kdy každý projekt má stránku, skupinu, nebo komunitu, kde se stačí zeptat na něco formou komentáře, nového příspěvku, hlasování v anketách a sdílení stránky, nebo přísdpěvků u sebe na zdi. Uvítám pozvání přátel. Vznikne tak komunita lidí, která by to hlavně měla zkoušet.

Zkoušet to a dělato to v narůstajícím počtu se to má přesně tak, jak je řečeno i včetně věcí, kterým nerozumíte, nebo je pokládáte za blbosti, které ale mají smysl.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty mno

Příspěvek  ? za Mon Sep 03, 2018 2:09 am

nevím nevím

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Robin Hronek za Mon Sep 03, 2018 9:13 am

Zdravím,

Některé věci stále nejsou hotové díky tomu, že to nikdo nezkusil. Já ale vím že je to proveditelné.

V jiných částech fóra přibývají aktuální témata o řešení některých věcí, jako je třeba tzv. Firs6.

Abych byl konkrétní, tak kdyby to vůbec nešlo, tak by mně žádná moje kamarádka neunesla na zádech kvůli vytváření společnosti, známé jako PCA Praha y tím že jde o normální pozemšťanku Janu L.

Co se3 týká jakékoli formy sexu jen tak, nepotkal bych Irenu V. Tu Janu L. a děravě ještě nějakou Veroniku P. máme v evidenci. Více informací již nemohu prozradit na2 důkaz že to půjde hlavně po 15. Květnu 2018, od2 kdy platí zákon O2 regulaci používání a nakládání s osobními údaji, známý jako GDPR.

Nezbývá než zkoušet 5 hledat.

R.H.

Sent from Topic'it App
Robin Hronek
Robin Hronek

Poèet pøíspìvkù : 18
Join date : 12. 04. 18
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty ?

Příspěvek  ? za Sun Sep 09, 2018 9:33 pm

tak hledej šmudlo

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Robin Hronek za Mon Sep 10, 2018 7:30 am

Zdravím,

To dělám celou dobu. Přesněji řečeno zhruba 20 let.

R.H.

Sent from Topic'it App
Robin Hronek
Robin Hronek

Poèet pøíspìvkù : 18
Join date : 12. 04. 18
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl Empty Re: Robin Hronek a Noe - Podivné nápady mají smysl

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru