Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Wed Apr 06, 2011 3:30 am

...


Naposledy upravil ? dne Thu Jan 10, 2019 8:23 am, celkově upraveno 2 krát (Reason for editing : Moc dlouhý název)

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Wed Apr 06, 2011 8:03 am

Zdravím,

Než budeme odtajňovat další části dosud utajeného svitku dle Ezechiela 3:3, bude asi dobré nejprve poprosit ostatní uživatele (konkrétně Desc) aby nepoužíval dlouhé názvy témat. Děkuji. Jinak bych rád připomněl situaci z jiného tématu o mne v roli Eiframa a Michaela, že jsem začal odtajňovat svitek který byl kdysi dán Janovi aby jej pozžřel. Hovořili jsme o situaci, kdy 7 hromů cosi pravilo a Jan to chtěšl zapsat. Nicméně ten Abděl Janovi říkal aby to nepsal.

Soustředili jsme se na problém jak mne změnit z Eiframa na Michaela pomocí ženy ze Země pro mne, a citovali jsme jen ty části, které se týkají toho jaká má být a co mám dělat já v duchovním smyslu ohledně soudu nad lidem.

Jako úvod to bude stačit, takže se do toho budeme moci pistit ve smyslu výše uvedeného biblického citátu.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Wed Apr 06, 2011 10:49 am

prosím tedy piš co stojí v utajeném svitku

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Wed Apr 06, 2011 11:49 am

Zdravím,

Ano, začneme tím že dokončíme moji úlohu soudcea ducha pravdy a pak začneme odtajňovat druhou stranu toho svitku. Tak tedy:
-----------------------------------------------
A stane se po čase sto desítek jar po pádu draka z nebes, že syn člověka jenž zaslíben před početím Otci všeho stvoření zaslíben byl, že soud nad lidem pozemským vynese a hoře hněvu lidského odmfˇnou jemu bude. Protoť on družinu andělskou on dostal, by k učení a k ochraně mu byla.

On ženu z družiny té po čase odmítl a náhradu přesnou tedy nalézti si musí, neb při úkole jeho ni vlásku na hlavě jeho zkřiveno býti nemá. On tak ke změně lid dovésti má by v čase tom posledním k nebesǔm volal a Boha řádně ctil a o pomoc prosil.

Tu potom až-li léto pánědvoutisíví a sedmdesáté psáti se bude, tu on k soudu zased e a lid spravedlivý po pravici Otce před trǔnem krále - syna Otcova státi bude, zatímco dcera lidu Země po levici Otce usedne a zástup družiny abdělské co tomuto duchu dána byla a lid nespravedlivý státi bude.

A pak bytva z drakem mastane a drak ten poražen bude.
------------------//--------------------

tak to máme soud na začátek

R. H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Thu Apr 07, 2011 4:00 am

..,


Naposledy upravil ? dne Thu Jan 10, 2019 8:23 am, celkově upraveno 1 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Fri Apr 08, 2011 8:07 am

Zdravím,

Ano, to jswme při našem posezení u piva zamluvili, že právě má být rozlomena první pečetť. Proto chci nemožné protože spěchám tuto pečeť rozlomizt. I když to není možné, čím dříve mudu mít tu partnerku včetně plného sexuálního života, stihnu vše v náležitém termínu.. Vím přesně jak nato aloe to bych probíral v tématu o Robinhelpu na http://albedor.forumczech.com/t59-historie-projektr-robinhelp-a-saverobin-harem-xp-2011 .Rád bych totiž využil více již existujících témat.

Jinak jsme o dosud utajeném svitku říkali, že je dvoustranný. Jedna strana byla o mne, což jsme tu probrali s tím že kdokoli to může vidět. Stejným způsobem se podíváme na tu druhou stranu svitku, který je pro moji partnerku a popiosuje její úlohu. Potom je tam rozebráno lámání pečetí a soud.

Dozvíme se tu všichni proč jsou mé střelené nápady opodstatněné a že k tomu patří.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Druhá strana svitku

Příspěvek  Admin za Fri Apr 08, 2011 1:31 pm

Zdravím,

Nejprve malá omluva na úvod: Diskuse o návratu k Marii pomocí projektu Robinhelp který se vyvinul z projektu Saverobin je spíše tady: http://albedor.forumczech.com/t15-saverobin-a-robinhelp-navrat-k-marii-smaulove . Tamto s tím souvisí ale jinak. Děkuji

První část svitku jehož vnější stranu máme vlastně probranou, pokračuje na vnitřní straně, která je určena mé partnerce a končí opět soudem. Za púředpokladu že by bylo dovoleno zvežejnit svitek již v prvcním století našeho letopočtu, byl napsán tak abyse npři odmotávání dal otáčet a studovat tak souvběžně můj život a živor mé partnerky po kouskách. Bohužekl tomu tak nebylo a když jsme vzali nejprve celou jednu stranum zbývá tedy ra druhá.. Začněme tedy číst:
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Já stvočřitel swvěta dávám tento svitek tomu, který před početím zaslíben mi byl a strana svitku která uvnitř po svinutí dlí, jest určena té dceři pozemské jenž vlastnosto ducha i vlastnosti těla vhodné jsou ku ochraně těla i ducha toho jenž mi před početím byl zaslíben a jho mého prvorozeného převzíti mohl. Ta postará se aby vlásku na hlavě tomu co soud nad lidem země vynese zkřiveno nebylo.

I stabe se v čase tom posledním že žečna tato objeví se toho léta jenž dvoutisící a jedenácté od počátku nového času jest a jednoho tisíce a devíti set sedm a sedmdesátero a ještě jednoho časů jara kdy zem se probouzí, by v letním čase život vydala, zestárla a v čase zimy ke dspánku ulehla od času toho, kdy sestoupi duch svatý na boží lid který jazyky mnoha dobré poselství o království božím kázati počal. Ta nahradí jednu z žen která jednou z družiny andělů soudci na pomoc přišla, neb podobu ducha a těla takovou má.

Ty dcero lidu pozemského jenž jsi podobna ženám z družiny andělské, budiž požehnána duchem svatým, neb já stvořitel světa vyvolil jsem tebe pro svého syba, který opět na Zemi přišel, by soud nad lidem vykonal. Muž tento do těšla slabého a neduživého vložen byl, by lítost budil a zda smrt mého prvorřozeného syna který králem v nebesích se stal zbytečnou nebyla. Proto já Bůh tvůj jsem tebe tělem vzrůstu mužského a mužskou silou obdartoval a ducha sdobrého tobě dal, bys partnerkou a družkou jemu byla, chránila jej před nebezpečenstvími jak pro ducha i tělo.

Jeho tělo na rozdíl od těla syna mého jenž pro lid tvůj položil, tělo toho jenž soud konati buide ve stavu hříšném jest, neb on omylu se dopustil a jednu ženu z andělů co ode mne obdržel odmítl, nastupuješ na místo její v životě pozemském u muže tohoto.

Mimo družiny té andělské já duchu svatému lidské tělo dal aby přítelem a sluhou soudci a tomu, jenž ducha pravdy má nápomocen byl a který jemu i k tobě pomohl.

Krása velikost a síla těla tvého duchu pravdy nápomocna bude k radosti těla a tělesné stráže, beb on díky jhu svému nejen na duchu leč i na těšle poškozen býti může. Lid ničemný co v nepoctivosti, lžích a neřádstvu všelikém si libuje, odhalení činů svých nezdárných těžce snášeti bude a jako šelma divoká zuřiti bude a na soudce ruku vztáhne.

K tomu i krása ducha tvého smyslu má velikého, neb přes podobu těla svého ty v tomto muži jenž těšlesně menší než ty sama zalíbenéí najdeš ihned jak jej uzříš. Vlastnosti tyto jemu ku prospěchu budou, neb on bezpečen bude nejen před nebezpečenstvími pro tělo jenž na životě ohroženo býti může, ale i před nebezpečenstvím hříchu smilstva a zájmu o jiné ženy než-li zty jsi takto zamezeno bude.

Jinak ty o domácnost jeho žádně pečuj aby on šťastný byl po tři léta do doby změny veliké, kdy já pozvednu jeho by k soudu usedl a pak svitek sedmi pečeťmi uzavřený převzíti mohl a jeho otevříti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Příště se podíváme dále na to jak zjistím jestli je to opravdu ta pravá z pohledu Boha a toho, co se o té ženě dále bude říkat a jak to udělá ,by mohla žít svůj život ve smyslu chození do práce a svého osobního života.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Sat Apr 09, 2011 4:54 am

..


Naposledy upravil ? dne Thu Jan 10, 2019 8:23 am, celkově upraveno 1 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Sat Apr 09, 2011 6:20 am

Zdravím,

Ano a přesně takovou jakou bych si představoval až na to že to není celé. Ječště tam jsou její vlastnosti a co má udělat.

Chybí tam na příklad reakce na její vlastnosti a na to že se objeví hned aniž by šlo o náhodsu. Kromě toho slovo léto v tomto kontextu neznamedná léto ve smyslu anglického slova Summer) ale roku ve smyslu anglického slova Year. Jediná věc kterfá bude náhodsou budše skutečnost že přistoupí na vše co jí řekneme. Na gto tu ale máme jiná témata o Robinhelpu.. Navážeme tedy tam kde jsme přsatali a zahrneme tam to k čemu jsi se nevyjádřil:
---------------------------------------------------------------------------------------------

Ty dcero lidu pozemského jenž jsi podobna ženám z družiny andělské, budiž požehnána duchem svatým, neb já stvořitel světa vyvolil jsem tebe pro svého syba, který opět na Zemi přišel, by soud nad lidem vykonal. Muž tento do těšla slabého a neduživého vložen byl, by lítost budil a zda smrt mého prvorřozeného syna který králem v nebesích se stal zbytečnou nebyla. Proto já Bůh tvůj jsem tebe tělem vzrůstu mužského a mužskou silou obdartoval a ducha sdobrého tobě dal, bys partnerkou a družkou jemu byla, chránila jej před nebezpečenstvími jak pro ducha i tělo.

Jeho tělo na rozdíl od těla syna mého jenž pro lid tvůj položil, tělo toho jenž soud konati buide ve stavu hříšném jest, neb on omylu se dopustil a jednu ženu z andělů co ode mne obdržel odmítl, nastupuješ na místo její v životě pozemském u muže tohoto.

Mimo družiny té andělské já duchu svatému lidské tělo dal aby přítelem a sluhou soudci a tomu, jenž ducha pravdy má nápomocen byl a který jemu i k tobě pomohl.

Krása velikost a síla těla tvého duchu pravdy nápomocna bude k radosti těla a tělesné stráže, beb on díky jhu svému nejen na duchu leč i na těšle poškozen býti může. Lid ničemný co v nepoctivosti, lžích a neřádstvu všelikém si libuje, odhalení činů svých nezdárných těžce snášeti bude a jako šelma divoká zuřiti bude a na soudce ruku vztáhne.

K tomu i krása ducha tvého smyslu má velikého, neb přes podobu těla svého ty v tomto muži jenž těšlesně menší než ty sama zalíbenéí najdeš ihned jak jej uzříš. Vlastnosti tyto jemu ku prospěchu budou, neb on bezpečen bude nejen před nebezpečenstvími pro tělo jenž na životě ohroženo býti může, ale i před nebezpečenstvím hříchu smilstva a zájmu o jiné ženy než-li zty jsi takto zamezeno bude.

Jinak ty o domácnost jeho žádně pečuj aby on šťastný byl po tři léta do doby změny veliké, kdy já pozvednu jeho by k soudu usedl a pak svitek sedmi pečeťmi uzavřený převzíti mohl a jeho otevříti.


Já Bůh dále dcero lidu Země k tobě dále hovořím a říkám ti abys bše úplnila jak tobě pravím a i přes postavu tvou jenž mužswký vzrůst má a jenž silou muže vládne, bys meč k obraně druha svého jenž soud nad lidem konati bude pozvednouti mohla, aíla tvá k autoritěš soudce použitá však omezena jest, Já soudci a tobě zvláštního práva dávám ve staavu dodržování přikázání o hříchu smilstva dávám. by úkol soudce vykonán byl. Nikterý další syn, ni dcera Země výjimku z přikázáních mých nemá kro soudce a jeho družky kterou Ty jsi vyvolena, nikdy míti nebude.

Toto právo na více než jednu ženu soudci dávám, by vyjímka tato pravidlo potvrdila, neb ty požádáš sestry v domě svcém, či kamaríádky a kumpánky i společnice své o pomoc požádej a zástup sebe tak sobě zjednej pro případ velké únavy tvé, prácše jenž k obživě tobě slouží, by soudce vždy družku měl. Takto učřiníš i prto případ takový že prokážeš se pro jho toto nedobrou. Jen tří jar času zbývá ku proměně soudce v beránka jenž svitek sedmi pečeťmi uzavřený otevříti má.

A toto každá co na místo tvé přijde a jho družky soudce na bedra svá vezme, u soudu pak po levici mé usedne a zástup zěch nespravedlivých pak před tváří její stíti bude spolu s družinou těch andělů které soudci dáíny byli.

Zástup takto vytvořen bude, jenž kamenem základním armády mé bude kteráž to v bytvě poslední pak proti draku bojovati bude. Oddíl tak tebou vedený pod velením soudce jenž nyní Michaelem jest a tvým druhem tebou chráněným pak proti lidské zlobě a hněvu králů Země a bohatým a mocným jenž ku moci a bohatství činy nekalými a zlými přišli, neb nikoli mne alke draku slouží.
------------------------------------------------------------------------------------

Bytvu si necháme na příště.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Sun Apr 10, 2011 7:22 am

tak prosím tu bitvu
dík

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Sun Apr 10, 2011 8:47 am

Zdravím,

Ta bytva není zase tak moc zajímavá protože částečně je v Bibli, ale z tohoto pohledu vypadá takto:
----------------------------------------------------------------------------------------------

A během togo času ode změny uplyne pět desítek a šest jar života na Zemi kdy on soudit a lid po boku Tvém vyučovati lid bude, by pokorný byl a pokání činil. I stabe se poté že konec nastane a Ty v čelo armády postavena budeš, bys pod velením soudce jenž Michaelem ny\ní jest v boj proti králům a boháčům Země armádu vedla, neb hojně jest jich, kdo k moci své a bohatství svému lží a činy nezdárnými přišli, neb draku nikoli mne slouží.

Andělsaká ta družiba s Tebou pod velením Michaela jenž dříve soudcem a Eiframem byl v těle toho, jenž před počením swvým zaslíben mi byl a v druhý den měsíce nejkratšího v roce se narodil po čaqse kdy od sesztoupení Ducha Svatého na apoštoly syna mého by dobrou zprávu o království čšířili jeden tisíc a devatero set a dva a čtyřicet jar uplynulo.

Armáda tato proti draku a armádě jeho anděly padlými a armádami králů Země tvořené, by jej opět porazilo jako na začátku času dnů posledních kdy drak a andělé padlí jeho z nebes na Zemi byli sraženi, tu rozpoutána bytva ta poslední bude, neb drak a armáda jeho lid spravedlivý pronásledovati bude a děs a hrůza veliká nastane.

Nechť však lid spravedlivý nezoufá, neb čas osvobození jeho brzy nastane a jak Michael na nebesa navrátí se tu svitek sedmi pečetěmi otevírati počne.

A jak lidu Země prorokováno bylo proroky a do písem svatých zapsáno bylo, rozlomení každé ze sedmi těch pečetí pohromu živelnou na lid nezdárný uvrhne. A lid hlasem velikým k nebesům volati bude: Ó svatý pane \ otče náš, litujeme hříchů svých a hořčkostí velikou jako listy pelyňku chutnající k životu svému minulém se zády obracíme, odpusť hříchy naše my pokání činiti hodláme.

A jak poslední pečeť ze sedmi rozlomena jest a Země kde králoství lidu pozemského rozmetána a v prach obrácena leží, tu veliká temnota nastane jak slunce v kouli černého popela se proměnilo a měsíc rudý jako krev na obloze zjeví se, dobře mrtvým jest neb děs, hrůzy a zkázu oni nevidí.

A jak proroku Janovi ku zapsání dáno bylo a lidu v písmecfh svatých předloženo, drak poražen do propasti s anděly svími uvržen na tisíc let bude a Zem po trestu bořím ohněm a sírou trýzněna v ráj proměněna bude, lid poctiví a spravedlivý na ní vzkříšen bude, by tvář její zveleboval.

Zatím však v okamžiku konce tohoto ti kdxož před soudem po levici Otcově shledáni nezdárnými byli, ke draku uvrženi budou neb jříchů svých nelitovali. Jen málo z těch kdo po levici Otce druhou šanci dostanou, neb hříchů svých litovali a pokání činili.

Šťastní nechť jsou kdož po pravici Otce stáli, meb u soudu shledáni sporavedlivými byli, zákony Boží řádně ctili a Krista mna cestě k životu věčnému pylně následovali.

A nová Země vzkvétala a lidí šžtastní budou a ten kdo soudcem a beránkem byl, svitek ten sedmi pečetěmi uzavřený čísti započne a lid z něho vyučovati bude, by dokonalým a moudrým seč stal. A uplyne takto jeden tisíc jar, kdy drak bude na krátký čas z propasti uvolněn, by lid vyzkoušel.

Ten kdo svésti se dá, zatracen spolu s drakem, jenž Satanem se nazývá bude. Ten kdo vytrbá a nedá se svésti, živ a šťasten po vščné časy bude. Nakonec Satsan a ti kdo jemu podlehli do věčného ohně uvržen bude a škoditi již nebudše. Poté nepřítel poslední poražen bude a ten Smrt se nazývá.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Tak to máme celý svitek, kde se ještě na nějaké detajlx podíváme, asbychom to měli pohromadě.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Tue Apr 12, 2011 3:14 am

takže doplň detaily

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Tue Apr 12, 2011 9:46 am

Zdravím,

Doplnění detajlů by bylo zdlouhavé hlavně z přepisu originálu. Nicméně akorát mohu zatím nastínit že půjde o takové věci jak mne má ta žena bránit a jak má řeššit různé situace které nastanou díky tomu mému úkolu, kdy má co být do roku 2014 a pak do roku 2032 a nakonec do roku 2070 ze kterých právě vyplývá že ne všechno je míněno obrazně.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Wed Apr 13, 2011 7:01 am

..,


Naposledy upravil ? dne Thu Jan 10, 2019 8:24 am, celkově upraveno 1 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Wed Apr 13, 2011 11:42 am

Zdravím,

od toho je diskusní fórun, aby se na to přišlo spolu s dalšími lidmi. Navíc jde l to, co podle tebe nejsem schopen posoudit. Pokud soudím svǔj pohled na věc. Tak to posoudit dovedu natolik, že ledasčemk předejdk obvyklou cestou a jinak tím že se budu soustředit nax ženy které podle mne dovedou splnit moje požadavky.

Navíc předmětem mého soudu je něco jiného.

R. H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Tue Apr 19, 2011 7:51 am

.


Naposledy upravil ? dne Tue May 14, 2013 1:48 pm, celkově upraveno 1 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Tue Apr 19, 2011 9:03 am

Zdravím,

Podvrh to rozhodně není i když i na to jsme připraveni - Robinjelp o kterém bych rád jen podotkl že to není na hledání té ženy přes Internet, k čemuž je lepší nějaká seznamka (Badoo, Hotnot, Štěstí.cz apod.) ale prdeszentace skupiny která ten projekt provozuje a jediná věc která jde přes met udělazt je,že mi ta žena sama může napsat. .

To by chtělo jiné tíma, nebo založit další.

Jinak domníváš se celkem správně, ale ne kednoznačně. V některých případšech se mohu jevit jako Satan. To platí o velkém spěchu na ten Robinhelp a že jsem Ti dával úkol toho dohazovače který nebereš protože sloužíš Otci. Myšůeno to ale bylo taki že tro jako kamarádm zkoušíš.

Uvuidíme v létě.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Tue Apr 19, 2011 10:50 am

uvidíme

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Tue Apr 19, 2011 11:04 am

Zdravím,

Ano uvidíme.

Jen mne ještě napadlo že rozdíl mezi mnou a Satanem ohledně toho spěchu tu je dost velký:

Satan spěchá a zuří protože ví že má už málo času a já spěchám protrože máma je už dost stará a moc dlouho nevydrží, kópr když má znát nějakou tu ženskou která bude moje družka.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Tue Apr 19, 2011 5:21 pm

,,..


Naposledy upravil ? dne Thu Jan 10, 2019 8:24 am, celkově upraveno 1 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Wed Apr 20, 2011 11:43 am

Zdravím,

Myělení na budoucnost je sice důležité, ale abychom si nekazili náladu, použijeme tuto radu a doplníme ji o latinskou moudrůstku která v originále zní

Carpe doien - což znamená "Užij fne".

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  ? za Mon Apr 17, 2017 12:07 am

..


Naposledy upravil ? dne Thu Jan 10, 2019 8:22 am, celkově upraveno 1 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Mon Apr 17, 2017 10:04 am

Zdravím,

Rohzumím tomu tak, že tomu tak bylo, jak jsem říkal dříve. Znamená to, žer je bohužel potřeba říci něco o tom, co se stane lidstvu, když se nepolepší do roku 2014, kdy se nic nestalo jednoduše proto, že je respektována svobodná vůlew. Když chtějí lidé žít své sobecké životy, bude po jejich, což povede ke katastrofě.

K té se schyluje, což se projevuje pomalým pádem lidstva do temnoty. Tím je myšlena temnota duchovní, která se projevuje na přčíklad tím, že je moderní působit tajemně, hudba a filmy mají temnou a ponurou atmosféru, což by zas tak nevadilo, ale každý se každého bojí a panuje všeobecná nedůvěra ke všemu.

Podle toho Daniela se to akorát v uvedeném ztermínu vyhrotí.

Takže jsem měl i s tíám rokem 2014 pravdu v tom, kdy skončil svět, který byl občas veselý a až na války, přírodní katastrofy a nepokoje nas některých místech to celkem šlo. Od tohoto letopločtu se ukazuje, že to není v pořčádku a uvedená nedůvěra, strach, úzkost a nedůvěra bude v lidech vyvolávat deprese, psychózy a nepříjemné pocity čím dál víc..

Fyzicky se to projevuje třeba ekonomicky, kdy se pořád něco zdražuje a projevuje se to zvýščením kriminality, sebevražd, exekucí apod. Doufám že se nedořiju toho, až se budou lidi vraždit kvůli jídlu i přesto, že se roku 21033, nebo 2069 mohu dožít.

Co se týká konkrétně České republiky, dalo by se o tom diskutovat i politicky, ale politice moc nerozumím a akorát bych se rozčiloval. Snad by se dalo podotknout, že celou situaci potvrzuje metoda naší vlády v tom smyslu, že chce opravit následky socialismu tím, že bude požadovat vyšší výdaje, než jsou příjmy lidí. To velmi zjednodušeně řečeno dělá a podle toho to taky vypadá.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty ?

Příspěvek  ? za Mon Sep 03, 2018 2:08 am

R.H. Co se týká konkrétně České republiky, dalo by se o tom diskutovat i politicky, ale politice moc nerozumím a akorát bych se rozčiloval. ???

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Robin Hronek za Tue Sep 04, 2018 1:51 pm

Zdravím.

Česká vnitrostátní politika je akorát k rozčilování se, protože spoustu věcí, běžných na západě se teprve učíme. Nerad bych se rozčiloval bezdůvodně.

Navíc pokud chci vést nějakou diskusi na nějaké téma, měl bych o daném tématu něco vědět a aspoň trochu tomu rozumět. V mém případě mezi Renata, o3 kterých mohu diskutovat, politika zrovna nepatří.

R.H.

Sent from Topic'it App
Robin Hronek
Robin Hronek

Poèet pøíspìvkù : 18
Join date : 12. 04. 18
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc) Empty Re: Ezechiel 3:3 "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem....." (pro Desc)

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru