Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Strana 3 z 3 Previous  1, 2, 3

Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Sat Apr 02, 2011 6:15 pm

Zdravím,

Trochu divný plán, ale nevyspytatelné jsou cesty páně.

Kaýdopádně to co plánujeme na úterý 5. 4. 18 h můžeme zkusit i když v plánu bude mít Bůh pro mne nšěkoho jiného. Částečřněš je ta pravá popsaná v tom spise, ale podíváme se na to dále:
--------------------------------------------------------------------------------------

Ta kterou sobě nalezneš vlastbosti ducha i vlastnosti tšla žen z družiny tvé abdělské má, by k radsosti těla ti oporou v životě byla a ochranu tělesnu tělesnou tobě tvořila. Žena ta ač dcerou synů a dcer Země jest ve jhu tvém ti nápomocna bude a jak urfostlou postavou i silou pro muže spíše příznačnou ona meč pozvednouti schopna jest by trest nad zlořádstvem všelikým na tvůj příkiaz po soudu vykonala.

Jho tvé po mém provorozeném na sebe bereš a v nebezpečenství zlobou lidskou tvořené se uvádíš. Jak můj syn prve trpěti měl a smnrtí mučednickou on zemříti měl, ni vlasu na hlavě tvé skřiveno býti nemá, neb on život i za tebe položil.

Ty soud nad lidem konati budeš a oni pro pravdu zlobu svou proti tobě obraceti budou. Hleď o silnosti tšěla družky tvé se přesvědčiti, by k úhoně tvé nedošlo. Tak pronluvil pán.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tak tady máme přesbě všechno odůpvodněno a naplánováno Bohem. Stejně jako u Bible jsou některé věci vyjádřeny symbolicky jako třeba že míá být velká a silná aby mne mohla chránit je vyjíádřreno schopností meč pozvednouti apod. Vyúpadá to divně ale má to svoje opodstatnění..

Chtěl bys vědět co je tam o Tobě? To si necháme na příště.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  ? za Sat Apr 02, 2011 8:17 pm

to víš že chtěl, povídej

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Sun Apr 03, 2011 8:11 am

Zdravím,

Místo povíédání wse raději podíváme dále do toho spisu pro větší přesnost:
----------------------------------------------------------------------------------------------
A jedné noci preomluvil Bůh k tomu jenž mu byl zaslíben a který soud nad lidem vykoná takto:

Synu člověška jenž jsi my zaslíben a družku z družiny andšlské která tobě byla dána jsi opustil slyš. Já tobě dávám vedle družiny andšělské ducha svatého, jemuž podobu lidskou dávám by tobě a andšlům tvým ku pomoci byl. On pozemskou družku jenž vlastnosti ducha i těla žem z družiny andšělů tvých má a sluhou tvým bude. Nejprve on na pravdu o sobě tebe připraví a pak tobě oznámí že Duchem svatýám on jest.
----------------------------------------------------------------------------------------------

To je to tvoje blbnutá jak říkám před lidmi aby se nelekli. To bylo to jak jsi říkal že jsi keltský druid, Highlander, Ďábel, Ďáblův advokát, Vládce absolutna, Bůh a Duch svatý. To sem píšu kvůli lidem kteří nás mohou znát z hospody a něco zaslechli z tšch našich rozmluv nad pivem.

Soud si necháme na jindy protože tady to je o Tobšě.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  ? za Sun Apr 03, 2011 3:19 pm

.


Naposledy upravil ? dne Tue May 14, 2013 3:02 pm, celkově upraveno 1 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Sun Apr 03, 2011 5:23 pm

Zdravím,

Tasy to je nevýhoda toho staričeského slohu. Kdybys to četl pořádbě, tak byses dočetl že ji najdeš pro mne a ne že ji máš zy.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  ? za Sun Apr 03, 2011 7:55 pm

.


Naposledy upravil ? dne Tue May 14, 2013 3:03 pm, celkově upraveno 1 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Mon Apr 04, 2011 10:18 am

Zdravím,

To je tak napsané aby byl prostor pro tu moýžnost že si jí najdu sám, ale může to znamenat že ji najdu se tvou pomocí protože to je vlastně napsané v době kdy Jan psal Zjevení. Problém byl že to JUan nesměl zapsat protože to Bůh zatajil až do dnes.

Jinak Otec kterému sloužíš především, si přeje aby každý byl šťastný a řtento Otec úprávě napsal i to co je utajeno.

Až se na to podíváme dál, tak nuideš věfět všechno.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  ? za Mon Apr 04, 2011 10:57 am

.


Naposledy upravil ? dne Tue May 14, 2013 3:03 pm, celkově upraveno 1 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Mon Apr 04, 2011 12:59 pm

Zdravím,

Zdá se že s tím počítám, za pokus to stojí i když si od toho neslibuji tolik co Ty. Jisté je jenom to, že se podívám zase na shromáždění S.J..

Co se týká pokračování tamtoho spisu, pokračuje to dále takto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pán ke svému synu který mu byl zaslíben a jenž má soudit lidstvo, dále hovořil řka:

Duch svatý jenž podobu člověka získal a sloužiti toběš bude, nezdaru ve hledání družky pro tebe zabrání tak, že sám ji pro Tebe nelezne neb čas do soudu jest krátký.

Partnerka tato vzrůst muře má a silnost taková jest její že k ochraně těla tvého meče pozvednouti schopna jest. Ona při soudu konečném pak po mé levici usedne, neb jest původu pozemského a tedy hříšného přirození ona jest.

A v čase těch posledních toto státi se má neb času krátkého do konce milénia zbývá. Soud nad nespravedlností lidskou se ženou svou po boku svém po dobu tu krátkou vykonati máš.

I stabe se změna veliká až léto dvoutisící a čtrnácté se psáti bude po dobu tuto lid k pokání se obrátí z působení tvého, družky tvé a jha ducha svatého jenž také lidskou podobu získal, a hlasem velikým k nebesům volati bude:

Budiž pochváleno jméno Boží a jméno syna - Ježíše Krista, pána našeho jehož opět můžeme níásledovati a životem svým vůli Otce i syna i Ducha Svatého po dlouhém čase v temnotách hříchu vykonávali.

A v čase ni duch ten ničemný pokoje si nedá a lid proti lidu Božímu štváti bude. Postaví moc králů proti lidu Božímu a shromáždí mocné armády k bitvě poslední. Díky tomu že nejen smrt Kristova, ale i družka tvá byť náhradou z cer pozemských jest, jméno a jho Eiframovo nyní khem Michaelovým nechť se stane a Ty s lidem Božím a anděwlskou družinou zvítězíš nade duchem tím proradným, jený Satanem se nazývá a tak splní se slova jenž do písem svatých jsem dal působením ducha svatého zapsati proroky a apoštoly Ježíšovými.

Budoucnost tuto zkrze zjevení Janovo lidu jsem dal ale svitek tento zatajil až do tvého času. Spěchej ať svitek uzavřený sedmero pečetěmi obdržeti můžeš, bys jej otevřel jak psdáno ve svitku Zjevení Janova již na počátku nového času kdy Mesiáš přišel, napsáno jest.

Tak preomluvil pán

Amen
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tím pádem to tu máme vlastně celé. Detajly o tom co a jak má dšlat ta partnerka jsem z části vynechal a z části nejsou prfo náš problém zajímavé, nehledš nato že když je to staré v podstatě jako Nový zákon, nemusí vše úplnšě přesně odpovídat tomu jak to dnerska je.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  ? za Tue Apr 05, 2011 5:54 am

Zjevení Janovo 5:1  

A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou,
zapečetěnou sedmi pečetěmi.

Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě?"

Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní.

Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní.

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Tue Apr 05, 2011 8:53 am

Zdravím,

Pokud jsi četl pořádně co je v tomu utajeném svitku, tak jsem to já, ale zatím ten svitek se sedmi pečetěmi nemohu otevřít. Zachránit mne může jedna určitá žena, která díky mojí chybšě bude tedy ze Země ale s vlastnostmi kohokoliv z těch z Alvbedoru. To ale neznamená že chci svatou. Ani Marie Smaulová není svatá, tím méněš pozemšťanka.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  ? za Tue Apr 05, 2011 12:28 pm

Zjevení Janovo 5:5  "Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův;

on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou."

Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný;
měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa.

Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu, a přijal knihu z jeho pravice.

A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu.

A zpívali novou píseň: "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha;
a ujmou se vlády nad zemí."

A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a na statisíce;
slyšel jsem je mocným hlasem volat:
"Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení."
A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat:

"Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!"
A ty čtyři bytosti řekly: "Amen"; starci padli na kolena a klaněli se.


Naposledy upravil ? dne Thu Jan 08, 2015 1:16 am, celkově upraveno 2 krát

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Tue Apr 05, 2011 12:53 pm

Zdravím,

Tohle jsou známé věci, které budu podle toho utajeného svitku dělat v nebesích po soudu, ale to už nebudu mít podobu a formu Robina Hronka, asle nějakou tu duchovní. Dejme tomu že to bude asi nejspíš něco na způsob toho co jsi citoval z Bible - resp. takové to bude. To už nás ale zajímat nemusí.

Pro nás je důležité co bude teď dokum máme lidskou existenci.

Časem se tu můžeme podívat ještě na věci které jsme z toho nečetli ale to je už něco jiného než problematika Eiframa, Michaela a Ježíše, takže bude asi lepší nové téma.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  ? za Wed Apr 06, 2011 3:28 am

Admin napsal:Zdravím,

Tohle jsou známé věci, které budu podle toho utajeného svitku dělat v nebesích po soudu, ale to už nebudu mít podobu a formu Robina Hronka, asle nějakou tu duchovní. Dejme tomu že to bude asi nejspíš něco na způsob toho co jsi citoval z Bible - resp. takové to bude. To už nás ale zajímat nemusí.

Pro nás je důležité co bude teď dokum máme lidskou existenci.

Časem se tu můžeme podívat ještě na věci které jsme z toho nečetli ale to je už něco jiného než problematika Eiframa, Michaela a Ježíše, takže bude asi lepší nové téma.

R.H.
ok založím nové téma

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  Admin za Wed Apr 06, 2011 7:36 am

Zdravím,

To je dobrý nápad, ovščem může se stát že to zařadím někam jinam než kam to dáčš.

Co se týká návštěvy shromáždění 5. 4. 2011, tak nám to s tou holkou nevbyšělo protože jak jsme si ukázali v tom spise který je trochu zapsán v tomto tématu a jinak v mé hlavěš, že konkrétně ta kterou jsi mi tam chtěl doporučit nebude ta pravá. Jsou tam lepší, ale od S.J. asi žádná nebude vhodsná pro náš púčel.

To kdyžtak jde probrat v tématu o Robinhelpu což už tady je založené a čeká to na reakce od lidí jako většina témat. Je to v podfóru o mne a v oddíle o tom jak mi Albedořani pomáhají. . Kdyžtak Ti dám odkaz.

R.H.
Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty keci v kleci

Příspěvek  ? za Mon Sep 03, 2018 2:06 am

no coment

?

Poèet pøíspìvkù : 138
Join date : 22. 02. 11

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc) - Stránka 3 Empty Re: Robin Hromnek - Eifram - Jiný biblický pohled (pro Desc)

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 3 z 3 Previous  1, 2, 3

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru