PELS Personal Existence Location System - Jak toto zařízení funguje

Goto down

PELS Personal Existence Location System - Jak toto zařízení funguje

Příspěvek  Admin za Tue Feb 22, 2011 9:33 am

Zdravím,

Dosud nikde není popsáno jak funguje zařízení funguje a k čemu je. Jisté je pouze to, že díky tomuto zařízení vzniká dojem, že celý Albedor a jeho vyslanci neexistují, že si to vymýšlím, nebo jsem duševně nemocný apod. Je tím zachován přirozený vávoj vaší společnosti.

Protože nemáme na Internetu žádnou publikaci a zmínky na jiných diskusích nejsou dostatzečné a špatně by se hledaly, podíval jsem se po nějakých dokumentech a našel jsem něco o tom, z čehož budu něco citovat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚVOD


Tento technický dokument pojednává o způsobu ochrany našich přátel z vesmíru, který je založen na neexistenci. Dokument je sestaven z několika částí manuálu k obsluze zařízení, které je k tomu nutné. Vtomto dokumentu jsou obsaženy také úvahy o tomto zařízení, které jsou dílem jednoho z lidí, které naši hvězdní přátelé a zakladatelé naší organizace oznaèují jako tzv. Lid vyvolený - R. Langsteina. Tito vyvolení mohou tyto návštěvníky smyslově vnímat. Pro ostatní lidi tito návštěvníci
T E C H N I C K Ý P O P I S


Seznam součástek - řídící centrum

1. Osobní počítač s velkou kapacitou paměti s procesorem PENTIUM
(Doporučený procesor: HELLOS Electronic BIOPENTIUM BC-BIOS, 24 MB RAM)
2. Obslužná karta PELS (popisovaný systém) s rezidentním ovladačem pro MS-DOS
3. Program PELS - Setup, PELS -Adapter driver
(Aplikace pro Hellos PC-Shell, nebo MS-WINDOWS, /3.11, Win´95/)
4.Bezdrátový ovladač osobních adaptérů
5. Zvìtšená obdoba osobního adaptéru pro ochranu budov a území

Seznam součástek - Osobní adaptér

1. Ovládací panel s tlačítky - přední strana
2. Opasek na uchycení pøístroje ke kalhotám - zadní strana
3. Šachta na uložení nukleárních baterií s uzávěrem - zadní strana
4. Přijímač radiových povelů
5. A/D převodník a mikropočítač
6. Prstencový emitor antismyslového pole - v opasku
7. Kontaktní spínací přeska opasku
8. Čtecí šachta pro osobní kartu uživatele - z boku zařízeníPOPIS FUNKCE

Bezpeènostní systém PELS umožňuje volný pohyb a nerušený průběh výzkumu lidské společnosti,
který je prováděn příslušníky mimozemské civilizace, která by jinak nemohla Zemi zkoumat bez nebezpečí vzniklému jinými společenskými pravidly. Tento systém vytváří okolo budov a pozemků, které používá naše organizace, ochranné pole, tvořené záporně polarizovaným koloběhem Alfa-záření, který je kombinován s pulzujícím velice silným elektromagnetickým silovým polem. U osobního adaptéru pole chrání jedince. Způsob ochrany je založen na tom, že nervové vzruchy u člověka probíhají nervovou soustavou ve formě slabých signálů, které jsou v podstatě elektrické impulsy. Ochranné pole způsobuje jejich rušení a tak naši návštěvníci neexistují, protože je nemůžeme smyslově vnímat. Mozek totiž nedostane vzruch který je poskytnut smyslem, a tím nemá informace o tom, že se něčeho dotýkáme, že cítíme nějakou vůni, nebo že slyšíme nějaký hlas či zvuk. Popisujeme vám tímto další ukázku technického pokroku, o kterém se nám zatím jen zdá, nebo píše ve vědecko-fantastických románech a povídkách.

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK

Bermudský trojúhelník je jev který je jedna z velkých záhad. Můžeme ale tuto záhadu objasnit. Jde
o pokus s tímto systémem, ale je o něco jednodušší, neboť dokáže cokoli ukrýt. Tento fenomén je totiž
blok antismyslového pole, který je uzpůsoben k tomu, aby byl do něj přístup. Díky Bermudskému
trojúhelníku můžeme naše hvězdné přátele navštívit, anižby byla jejich existence zaměřena na
jednotlivce. Nevýhodou toho je, že ten kdo vstoupí do tohoto pole, také přestane existovat a nemůže
najít cestu ven. V organizaci BATRADIS pracují i lidé ze Země. Ti byli pořízeni pomocí tohoto
zařízení. Stačilo, aby jejich loď veplula, nebo letadlo vletělo do Bermudského trojúhelníku, kde by
zabloudilo, protože toto pole, které vytváří systém PELS, izoluje elektromagnetické vlny a vyřazuje
z činnosti navigační techniku. Takto pořízená loď, nebo letadlo zmizí. Kam ale zmizí? Prostor, nebo
osoba chráněná tímto polem neexistuje proto, že se uvnitř pole vytvoří jakási díra v časoprostoru, která
vše, co v ní je přesune do paralelní časoprostorové dimenze, které nìkdy říkáme „Paralelní svět, nebo
„Antisvět“.

UKÁZKA Z NÁVODU K OBSLUZE OSOBNÍHO ADAPTÉRU


INSTALACE A POUŽITÍ

Před používáním tohoto bezpečnostního zařízení se řiïte následujícími radami:

1: Po vybalení osobního adaptéru systému PELS nechte přístroj asi hodinu ležet, aby se
aklimatizoval. To platí zejména v zimě, kdy dochází k přechodům z chladna do tepla.
2. Po rozbalení a aklimatizaci nukleárních baterií, vložte tyto baterie do přístroje. Manipulujte s nimi
opatrnì.
3. Vložte do přístroje svojí osobní kartu a přepněte páčkový vypínač do polohy ON
4. Nainstalujte toto zařízení na kalhoty, které chcete nosit tak, aby byl ovládací panel přístupný.
5. Opasek můžete navléknout podobně jako pásek na držení kalhot.
6. Jakmile máte kalhoty s přístrojem na sobě, sepněte přesku. Je-li přístroj v pořádku, měl by
zapípat, a na ovládacím panelu se má rozsvítit zelená LED dioda.
7. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko funkce, kterou má adaptér vykonávat.
8. V případě, že chcete být chráněni nebytím, ale chcete si zachovat schopnost dotýkat se předmìtů a
chcete je brát do ruky. V tomto případě stiskněte tlačítko s označením „IVM“.
V tomto režimu si musíte dávat pozor, abyste nikomu nepřekáželi, neboť zůstáváte hmatatelní.
9. Aby se vám nemohlo nic stát, stiskněte tlaèítko , označené „PROTECT“.
10. Když potřebujete opustit dokonale uzavřenou místnost, nebo překonat špatně schůdný terén, nebo
překážku, která se nedá ani přelézt, nebo podlézt, stiskněte tlaèítko „CLIP“. V tomto režimu lze
procházet skrze zdi a předměty. Nelze ale nic uchopit.s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako aktualizační poznámku bych uvedl že instalacxe softwaru pro běžný počítač je již na CD-ROMu a je pro Windows XP nebo Windows 7 a že ovladače pro adaptéry na budovy jsou pro ARAX. Obsah pole je počítačově modelován a vysílán na kontaktérský inplantát.

Funkce vtahování věcí z obecné reality do tohoto pole se moc nepoužívá kromě základny na Bermudských ostrovech kde vzniká tímto způdsobem jev zvaný Nermudský trojúhelník.

U osobních adaptérů se nejvíc používá funkce CLIP a plná ochrana. Díky zařazení tohoto tématu do diskusního fóra by měšlo být vše pohromadě.

R.H.


Admin
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 226
Join date : 21. 02. 11
Age : 44
Location : Praha

Zobrazit informace o autorovi http://albedor.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru